Drodzy Rodzice,

Już niebawem, bo od marca 2022 r., rusza nowy projekt unijny pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia”.

To doskonała szansa rozwoju tych uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych nr 8, 12 i 51, którzy interesują się lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

Cel projektu

Realizując taki projekt, zależy nam na podniesieniu jakości pracy trzech gdyńskich szkół podstawowych poprzez realizację działań dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej oraz wykorzystywanie ich w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, promowanie i upowszechnianie zawodów związanych
z morzem oraz wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Czego dotyczy projekt?

Na uczniów czeka cała paleta arcyciekawych i bezpłatnych działań:

1) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu:

 1. zajęcia z przedmiotów przyrodniczych z zakresu edukacji morskiej,
  (w grupach po 10 osób, dla każdej grupy zaplanowano 15 spotkań
  po 2 godziny);
 2. wyjścia na wystawę stałą Akwarium Gdyńskiego ( 9 grup po 10 osób,
  1 wyjście 4-godzinne na grupę w ciągu trwania projektu);
 3. zajęcia z kartografii i nawigacji na żaglowcach (9 grup po 10 osób, zaplanowano 4 spotkania po 2 godziny);
 4. wyjście do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, (1 wyjście w czasie trwania projektu, zajęcia na symulatorach);
 5. koło zainteresowań o tematyce morskiej i żeglarskiej (3 grupy 20 osobowe na 1 grupę zaplanowano 36 godzin zajęć ).
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów:
  1. indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego z uwzględnieniem promowania zawodów morskich, (dla 1 uczestnika zaplanowano
   4 godziny zajęć );
  2. prelekcje dotyczące zawodu oraz specyfiki pracy w danym zawodzie,
   (6 grup 15 osobowych, w każdej szkole po 2 grupy na każdą grupę zaplanowano 5 prelekcji po 2 godziny).
 • Dla uczniów najbardziej aktywnych i obecnych na zajęciach zaplanowano również zajęcia żeglarskie dotyczące:
  1. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów na wodzie, (zapoznanie z budową jachtu, nauka sterowania, praca w załodze, bezpieczeństwo nad wodą, zajęcia realizowane w formie półkolonii letnich w Gdyni, półkolonie zaplanowano dla 60 osób, czas trwania 5 dni po 6 godzin
   w okresie lipiec, sierpień);
  2. letnie obozy żeglarskie dla uczniów – (7 dniowe obozy dla 30. najbardziej wyróżniających się i aktywnych dzieci biorących udział
   w projekcie, obozy realizowane będą w formie wyjazdowej w okresie lipiec, sierpień).
 • Wyjazdy edukacyjne:
  1. warsztaty „Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie” w Stacji Morskiej w Helu.
 • Inne formy wsparcia dla uczniów:
  1. Zajęcia warsztatowe na symulatorach statków.

Wszystkie te formy wsparcia, w projekcie są zajęciami pozalekcyjnymi  i zgodnie
z regulaminem będą odbywać się w godzinach południowych od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą prowadzone
w soboty) zajęcia  będą prowadzone przez firmy zewnętrzne w grupach
10 osobowych. Natomiast warsztaty będą prowadzone stacjonarnie w szkole przez wybranego nauczyciela. Tylko zajęcia z doradztwa będą odbywać się w trybie indywidualnym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 90 uczniów z trzech ww. szkół (po 30 osób z każdej szkoły). Zachęcamy do zapoznania się z zapisami regulaminu udziału uczniów w projekcie, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Zasady rekrutacji uczestników projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – jednak nie dłużej niż do rozpoczęcia realizacji wybranych działań.
 2. Informacja o terminie rekrutacji w danej szkole, zostanie ogłoszona m.in. na stronie internetowej Gminy Miasta Gdyni.
 3. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia wskazanego zainteresowanego udziałem w projekcie.
 4. Uczestnik projektu – uczeń zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły/koordynatora szkolnego Pani Podkowskiej Pauliny podkowska@sp8gdynianuadu.onmicrosoft.com   następujących dokumentów podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego: Dokumenty w załącznikach poniżej,  w sekretariacie szkoły lub u szkolnego koordynatora projektu. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 28 stycznia 2021  o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Dla zainteresowanych odbędzie się w styczniu zebranie.

Załączniki:

1 – deklaracja

2 – oswiadczenie 1

3 – oswiadczenie 2

4 – formularz danych

5 – oświadczenie po zakończeniu projektu

Zapraszamy uczniów do udziału.

Ahoj Przygodo!