Gdynia 29.02.2024

Szanowni Emeryci,

uprzejmie prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 14.03.2024 r. :

  • decyzji emerytur z 2023 r.

  • oświadczenia o średnim dochodzie na jednego członka rodziny.

    W Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych opisane jest, co wchodzi w skład dochodu.

Serdecznie zapraszamy
Komisja Socjalna

 


Szanowni Emeryci,

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia o godzinie 17 30 w Tawernie Orłowskiej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny do 17 listopada do godziny 14 00

 

Szanowni Emeryci,

Bardzo prosimy dostarczyć do 10 listopada do sekretariatu szkoły wypełniony wniosk o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych (święta).

Wniosek do pobrania na stronie szkoły.

Szanowni Emeryci

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października o godzinie 18:00 w Tawernie Orłowskiej organizowana jest uroczysta kolacja.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego do 5 października do godziny 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

 


Gdynia, 07.03.23r.

Szanowni Emeryci,

uprzejmie proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 25.02.2023 r. :

  • decyzji emerytur z 2022 r.

  • oświadczenia o średnim dochodzie na jednego członka rodziny.

    W Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych opisane jest, co wchodzi w skład dochodu.

Serdecznie zapraszamy
Komisja Socjalna

 


Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym od marca 2021 r.

 

REGULAMIN ZFŚS(TUTAJ)

KLAUZULA RODO – (TUTAJ)

Oświadczenie o średnim dochodzie (TUTAJ)

 

Oświadczenie dochód powyżej 150 % (TUTAJ)

WNIOSKI

o przyznanie dofinansowania wypoczynku (TUTAJ)

 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży (TUTAJ)

o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci (TUTAJ)

o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (TUTAJ)

o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (święta) TUTAJ

o przyznanie zapomogi losowej (TUTAJ)

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  (TUTAJ)