OBIADY ZA CZERWIEC 2024r.

W związku z odpisami przed płatnością prosimy o kontakt.

Płatność wynosi: 84,00 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.05.2024 r. do 29.05.2024 r.

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


 

 

OBIADY ZA MAJ 2024r.

W związku z odpisami przed płatnością prosimy o kontakt.

Płatność wynosi: 90,00 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 20.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

 

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

 

 


OBIADY ZA KWIECIEŃ 2024r.

W związku z odpisami przed płatnością prosimy o kontakt.

Płatność wynosi: 120,00 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 22.03.2024 r. do 28.03.2024 r.

 

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 


OBIADY ZA MARZEC 2024r.

W związku z odpisami przed płatnością prosimy o kontakt.

Płatność wynosi: 114,00 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.02.2024 r. do 28.02.2024 r.

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ
Ze względu na mniejszy koszt obiadu w m-cu styczniu uczniowie, którzy mieli opłacone obiady za styczeń za m-c luty płacą o 18 zł  mniej. Dodatkowo prosimy o kontakt w sprawie odpisów.

 

Dzieci, które jadły w styczniu 66 zł minus ewentualne odpisy.

Dzieci, które nie jadły w styczniu 84 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 02.02.2024 r. do 08.02.2024 r.

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


 

KWOTA OPŁATY ZA OBIADY LUTOWE ZOSTANIE PODANA DO 02.02.2024 r.

 

 

 

 

 

 
UWAGA ZMIANA CENY OBIADÓW:

UCZNIOWIE 6 ZŁ

OBIADY ZA STYCZEŃ 2024r.

Płatność wynosi: 114,00 zł.

wpłata  na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 01.01.2024 r. do 03.01.2024 r.

 Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

  W miesiącu grudniu nie należy dokonywać wpłat za obiady styczniowe. 

W styczniu przyjmowane będą wpłaty:

– początek stycznia- za styczeń;

– koniec stycznia- za luty.

 

 

 

 

 

OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2023 r.

Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 22.11.2023 r. do 28.11.2023 r.

W związku z nadpłatami prosimy przed opłatą o kontakt ze szkołą.   

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 OBIADY ZA LISTOPAD 2023 r.

Płatność wynosi: 95,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 18.10.2023 r. do 27.10.2023 r.

W związku z nadpłatami prosimy przed opłatą o kontakt ze szkołą.   

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 
OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2023 r.

Płatność wynosi: 110,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 22.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

W związku z nadpłatami prosimy przed opłatą

o kontakt ze szkołą.  

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

OBIADY ZA WRZESIEŃ 2023r.

Płatność wynosi: 90,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 30.08.2023 r. do 05.09.2023 r.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 06.09.2023 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 
Zgodnie z regulaminem w miesiącu czerwcu odpisy zgłaszamy do 10.06.2023 r.

OBIADY ZA CZERWIEC 2023r.

Płatność wynosi: 55,00 zł.

Dni żywieniowych 11.  Obiady są wydawane do 21.06.2023 r.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

   44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 22.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,  dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!


OBIADY ZA MAJ 2023r.

Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 21.04.2023 r. do 27.04.2023 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,      dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

 

 

 

 


OBIADY ZA KWIECIEŃ 2023r.


Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,  dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


OBIADY ZA MARZEC 2023r.

Płatność wynosi: 115,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,  dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


OBIADY ZA LUTY 2023r.

Płatność wynosi: 100,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 23.01.2023 r. do 27.01.2023 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,  dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ
UWAGA ZMIANA CENY OBIADÓW:

UCZNIOWIE 5 ZŁ

NAUCZYCIELE 10 ZŁ

OBIADY ZA STYCZEŃ 2023r.

Płatność wynosi: 55,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 01.01.2023 r. do 05.01.2023 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

OPŁATY ZA OBIADY STYCZNIOWE UISZCZAMY OD 01.01.2023 R.

CENA OBIADU ULEGNIE ZMIANIE

  
 ODPISY ZA OBIADY ZGŁASZAMY DO 10.12.2022 r.

OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2022r.

Płatność wynosi: 64,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 21.11.2022 r. do 29.11.2022 r.

W związku z nadpłatami opłata może być inna dla każdego ucznia,  dlatego prosimy  o kontakt telefoniczny 58 6248462 wew. 14

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 
Ze względu na dużą ilość odpisów przed opłatą prosimy o kontakt ze szkołą.

OBIADY ZA LISTOPAD 2022r.

Płatność wynosi: 76,00 zł.

OPŁATA ZA 31.10.2022 r, ZE WZGLĘDU NA NIEWYDANY OBIAD PRZECHODZI NA 30.11.2022 .

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2022r.

Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 23.09.2022 r. do 29.09.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 
OBIADY ZA WRZESIEŃ 2022r.

Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 30.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 05.09.2022 R.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 Zgodnie z regulaminem stołówki odpisy

w miesiącu czerwcu zgłaszamy do 10.06.2022 r.

 

OBIADY ZA CZERWIEC 2022r.

Płatność wynosi: 60,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 23.05.2022 r. do 26.05.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na dużą ilość nadpłat przed opłatą prosimy o kontakt ze szkołą.

OBIADY ZA MAJ 2022r.

Płatność wynosi: 68,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 25.04.2022 r. do 28.04.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 


Ze względu na dużą ilość odpisów przed opłatą prosimy o kontakt ze szkołą.

OBIADY ZA MARZEC 2022r.

Płatność wynosi: 92,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 23.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 


Ze względu na dużą ilość odpisów przed opłatą prosimy o kontakt ze szkołą.

OBIADY ZA LUTY 2022r.

Płatność wynosi: 40,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.01.2022 r. do 27.01.2022 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA OBIADY – STYCZEŃ 2022 r.

KLASY „0”  64 zł.

KLASY 1 – 8 – 52 zł.

OPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

W TERMINIE 01.01.2022 r. do 05.01.2022 r.

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ
 

 

 

               W miesiącu grudniu nie należy dokonywać wpłat za obiady styczniowe. 

W styczniu przyjmowane będą wpłaty:

– początek stycznia- za styczeń;

– koniec stycznia- za luty.

Informacja dotycząca terminów i wysokości należności zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o przestrzeganie terminów.

 


Zgodnie z regulaminem stołówki odpisy w grudniu zgłaszamy do 10.12.2021 r.

W związku z dużą ilością odpisów przed opłatą prosimy o kontakt ze szkołą.

Cena obiadu wynosi 4 zł

Opłaty należy dokonać w takim terminie, aby zaksięgowanie wpłaty na koncie szkoły było widoczne do godziny 15- tej dnia poprzedzającego nowy miesiąc.

OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2021r.

Płatność wynosi: 64,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 22.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 


UWAGA ZMIANA CENY OBIADÓW:

UCZNIOWIE 4 ZŁ

NAUCZYCIELE 9 ZŁ

Opłaty należy dokonać w takim terminie, aby zaksięgowanie wpłaty na koncie szkoły było widoczne do godziny 15- tej dnia poprzedzającego nowy miesiąc.

OBIADY ZA LISTOPAD 2021r.

Płatność wynosi: 76,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 25.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

 

  

 

 

UWAGA ZMIANA CENY OBIADÓW:

UCZNIOWIE 4 ZŁ

NAUCZYCIELE 9 ZŁ

 

Opłaty należy dokonać w takim terminie, aby zaksięgowanie wpłaty na koncie szkoły było widoczne do godziny 15- tej dnia poprzedzającego nowy miesiąc.

OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2021r.

Płatność wynosi: 80,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 24.09.2021 r. do 29.09.2021 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


UWAGA ZMIANA CENY OBIADU DLA UCZNIÓW SP 8 4 ZŁ

DLA NAUCZYCIELI SP 8

9 ZŁ

 

OBIADY ZA WRZESIEŃ 2021r.

Płatność wynosi: 76,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Termin  płatności:

od 01.09.2021 r. do 03.09.2021 r.

Obiady będą wydawane od 06.09.2021 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ


Zgodnie z regulaminem stołówki odpisy

w miesiącu czerwcu zgłaszamy do 10.06.2021 r.


W  związku z powrotem uczniów od 31.05.2021 r.   do nauki stacjonarnej opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 59,50 zł. – 17 dni żywieniowych w tym 31.05.2021 r.

Klasa „0”, I- III opłata wynosi 56 zł – 16 dni żywieniowych

Termin płatności:

od 24.05.2021 do 27.05.2021 r.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Prosimy  o  dokonywanie wpłat dokładnie  w kwocie, którą podajemy.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 

 

 


   W związku z hybrydowym systemem nauki   od  17.05.2021 r. poniżej podajemy harmonogram płatności za miesiąc maj:

Prosimy  o  dokonywanie wpłat dokładnie  w kwocie, którą podajemy.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

od 17 do 21, 24, 28  –   7 dni żywieniowych

klasy  7a, 7b, 7c

płatność wynosi  24,50 zł.

 

17-20 – 4 dni żywieniowe

klasy  6a, 6b, 6c

płatność za obiady wynosi  14,00 zł.

 

 

 21, 24, 28  –   3 dni żywieniowe

klasa 5a

klasa 4a

klasa 4b

płatność za obiady wynosi  10,50 zł.

Termin płatności

od 06.05.2021 do 13.05.2021 r.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 

 

 

 

 

 


    W związku z powrotem do szkół od  04.05.2021 r. klas 1-3

opłata za obiady za miesiąc maj wynosi

59,50 zł

Termin płatności

od 28.04.2021 do 30.04.2021 r.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły.

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


W związku z powrotem do  szkół od 26.04.2021 r.

klasy 1B

klasy 2A

klasy 2C

klasy 3B

opłata za obiady  w miesiącu  kwietniu wynosi 

17,50 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

 

O płatnościach za miesiąc maj będziemy informować w przyszłym tygodniu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z powrotem do szkoły uczniów oddziału przedszkolnego od dnia 19.04.2021 r.

opłata za obiady w miesiącu  kwietniu wynosi  35 zł

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 

 

 


 

OBIADY ZA MARZEC 2021r.

klasy 0 – III  

RODZICE, KTÓRZY ZGŁASZALI ODPISY DZIECIOM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY ZE SZKOŁĄ CELEM USTALENIA PRAWIDŁOWEJ KWOTY DO WPŁATY

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł.

Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

80,50  zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 23.02.2021 do 26.02.2021 r.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły. 

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 
OBIADY ZA LUTY 2021r.

klasy 0 – III  20 dni żywieniowych 

 

 

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł.

Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

70,00  zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 26.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

 

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły. 

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 


OBIADY ZA STYCZEŃ 2021r.

klasy 0 – III  10 dni żywieniowych 

klasy IV – VIII  nauka zdalna

 

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni:

35,00 zł.

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 12.01.2021 r. do 18.01.2021 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 

 


OBIADY ZA LISTOPAD 2020r.

klasy 0 – III  19 dni żywieniowych            

(bez 02.11.2020 i 11.11.2020)

 

klasy IV – VIII  nauka zdalna ( jeśli dzieci wrócą do szkoły,  odpisy za październik  będą mogły być  rozliczone w  płatności  za listopad lub zostaną zwrócone na konto .

 

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni
wynosi:66,50  zł.

 

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 27.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!
UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 

 


W związku z  dużą ilością  odpisów za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

 

Uczniowie , klas „0” i od 1 do 3 ,którzy  w okresie od 21 września do 28 września  przebywają na  kwarantannie lub  zostali objęci  nadzorem  Sanepidu  prosimy o telefoniczny  kontakt z sekretariatem  szkoły w celu ustalenia ilości obiadów niezjedzonych ,które     w formie odpisów  będą uwzględnione w płatności za październik.

 

 

 

OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2020r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 73,50 zł.

 

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 29.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!


ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

  • Wpłat należy dokonywać do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca; w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  • Cena jednego obiadu: 3,50 zł.

Zachęcamy Państwa, aby w obecnej sytuacji, dzieci przynosiły z domu drugie śniadanie, a ze szkolnych obiadów

korzystali tylko uczniowie, którzy przebywają w szkole bardzo długo.

 

 

 

 


OBIADY WE WRZEŚNIU (od 7 września)

  • Należność za obiady we wrześniu wynosi: 63,00 zł.

  • Wpłaty za wrzesień przyjmujemy od 28.08 do 4.09.

 

 

OBIADY – prosimy, aby przestrzegać poniższych

ZASAD DOKONYWANIA WPŁAT NA KONTO

 

– dokonywanie terminowych wpłat (przed końcem miesiąca)

– wpłacanie dokładnej kwoty (w sekretariacie szkoły dowiedzą się Państwo o wysokości odpisów za poprzedni miesiąc)

– w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

    

W związku z dużą ilością odpisów za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

OBIADY ZA MARZEC 2020r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 77,00 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT.  Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego

wynosi  151,20 zł

wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 


 

OBIADY ZA LUTY 2020r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 70,00 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT.  Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  151,20 zł wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

Wpłaty przyjmowane będą

od 27.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

OBIADY ZA STYCZEŃ 2020r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 31,50zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT

Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  68,04 zł wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą

od 2.01.2020 r. do 9.01.2020 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.

 

 

 

 

 

 

 

 


OBIADY ZA LISTOPAD 2019r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 66,50 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT

Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  143,64 zł wpłata  tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą

od 28.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.

 

 

OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2019r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 77 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT. Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  166,32 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą od 23.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

na konto bankowe 44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

     lub w sekretariacie szkoły od 23.09.2019 r. do 27.09.2019r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.

 

 

  OPŁATA ZA WRZESIEŃ 2019r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 63 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT. 

Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi:

136,08 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą od 26.08.2019 r. do 04.09.2019 r.

na konto bankowe 44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

    lub w sekretariacie szkoły od 02.09.2019 r. do 04.09.2019r.

Obiady będą wydawane od 05.09.2019 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.

  

 

 

 

 

W związku z dużą ilością nadpłat za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

OBIADY ZA CZERWIEC 2019r.

Zgodnie z regulaminem stołówki odpisy

w miesiącu czerwcu zgłaszamy do 10.06.2019 r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł.

Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni

wynosi: 42 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT

Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi:

  90,72 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe 

 

Wpłaty przyjmowane będą

od 27.05.2019 r. do 31.05.2019   


44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Opłaty za obiady kwietniowe, które nie były skonsumowane zostały uwzględnione w rozliczeniu za maj. Opłaty  za maj przyjmowane będą w kasie szkoły w okresie od 6 – 10 maja 2019 r.  Przelewu na konto można dokonywać od 29.04.2019 r.

Opłaty dla ” Oddziału Przedszkolnego „0” wynosi 31,50 zł.

Opłaty dla pozostałych klas 52,50 zł.

Opłaty dla LP 113,40 zł.

Opłaty należy pomniejszyć o indywidualne odpisy z miesiąca kwietnia.

 

 


W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM  W SZKOLE

SP8 PROSIMY O NIE WPŁACANIE ZA OBIADY MAJOWE.

 


 

 

 

 

 

W związku z dużą ilością nadpłat za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

OBIADY ZA KWIECIEŃ 2019r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni w kwietniu   2019 r. wynosi:

    klasy „0”  63 zł

pozostałe klasy 42 zł

 

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT. Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  90,72 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą

od 25.03.2019 r. do 31.03.2019   

 NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 


 

 

 

 

 

 

 

OBIADY ZA MARZEC 2019r.

Cena jednego obiadu w SP 8: 3,50 zł. Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni w marcu   2019 r. wynosi: 73,50 zł.

Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT

Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi

  158,76 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe 

Wpłaty przyjmowane będą

od 25.02.2019 r. do 28.02.2019r.

 NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 2019r.

Wpłaty przyjmowane będą   od 25.01.2019 r. do 31.01.2019r.

a) Szkoła Podstawowa nr 8 :

Należność za obiady dla uczniów wynosi – 35,00 zł.

Cena jednego obiadu – 3,50 zł.

b) Liceum Plastyczne:

Należność za obiady – 75,60  zł, wpłaty wyłącznie na konto bankowe.

Cena jednego obiadu : 7,56 zł z VAT

 NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 


STYCZEŃ 2019r.

Wpłaty przyjmowane będą   od 02.01.2019 r. do 04.01.2019r.

a) Szkoła Podstawowa nr 8 :

Należność za obiady dla uczniów wynosi – 77,00 zł.

Cena jednego obiadu – 3,50 zł.

b) Liceum Plastyczne:

Należność za obiady – 166,32  , wpłaty wyłącznie na konto bankowe.

Cena jednego obiadu : 7,56 zł z VAT

 NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

 W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.

W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

PILNE !!!   PROSIMY O NIE WPŁACANIE ZA OBIADY STYCZNIOWE W MIESIĄCU GRUDNIU.

PIERWSZE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ  OD 01.01.2019 R. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

W związku z dużą ilością nadpłat za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

grudzień 2018 r. 

Zgodnie z regulaminem stołówki odpisy w grudniu zgłaszamy do 10.12.2018 r.

a) Szkoła Podstawowa nr 8 :

Należność za obiady dla uczniów wynosi – 52,50 zł.

Cena jednego obiadu – 3,50 zł.

b) Liceum Plastyczne:

Należność za obiady113,40 zł, wpłaty wyłącznie na konto bankowe.

Cena jednego obiadu : 7,56 zł z VAT

 

Wpłaty 

od 26.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.
W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

W związku z dużą ilością nadpłat za obiady prosimy przed dokonaniem opłaty przelewem o kontakt telefoniczny ze szkołą w celu ustalenia prawidłowej kwoty wpłaty.

listopad 2018 r. 

a) Szkoła Podstawowa nr 8 :

Należność za obiady dla uczniów wynosi – 66,50 zł.

Cena jednego obiadu – 3,50 zł.

b) Liceum Plastyczne:

Należność za obiady143,64 zł, wpłaty wyłącznie na konto bankowe.

Cena jednego obiadu : 7,56 zł z VAT

 

Wpłaty 

od 26.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

NA KONTO BANKOWE:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.
W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

październik 2018 r.

 

a) Szkoła Podstawowa nr 8 :

Należność za obiady dla uczniów wynosi – 80,50 zł.

Cena jednego obiadu – 3,50 zł.

b) Liceum Plastyczne:

Należność za obiady173,88 zł, wpłaty wyłącznie na konto bankowe.

Cena jednego obiadu : 7,56 zł z VAT

—————————————————————————————————————————————–

Wpłaty przyjmowane będą:

od 24.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

na konto bankowe:

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

 

W sekretariacie szkoły

ze względu na prace wewnętrzne

od 24.09.2018 r. do 26.09.2018 r.


Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.
W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE
LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ

 

 

OBIADY ZA WRZESIEŃ 2018

Cena jednego obiadu: 3,50 zł.
Należność za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni we wrześniu 2018 wynosi: 59,50 zł
Cena jednego obiadu LP: 7,56 zł z VAT
Należność za obiady dla uczniów Liceum Plastycznego wynosi: 128,52 zł tylko i wyłącznie na konto bankowe
Wpłaty przyjmowane będą od 27.08.2018 r. do 05.09.2018r. na konto bankowe 44 1020 4900 0000 8702 3084 7879 lub w sekretariacie szkoły od 03.09.2018 r. do 05.09.2018 r.

Obiady będą wydawane od dnia 06.09.2018 r.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności!

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZAPŁACĄ W TERMINIE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZENI NA STOŁÓWKĘ!!!

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE OBIAD MOŻNA ODLICZYĆ.
W TYM CELU NALEŻY ZOSTAWIĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ.