Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący – Marcin Krasowski

Zastępca – Joanna Chrapkiewicz- Zienkiewicz

Skarbnik – Agata Pilachowska

 

Komisja Rewizyjna:
Magdalena Luka – Nobles
Marzena Babiak
Grzegorz Jankowski

strona internetowa Rady Rodziców:

http://www.rr8.pl

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

 


Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący – Marcin Krasowski

Zastępca – Joanna Chrapkiewicz- Zienkiewicz

Skarbnik – Wiesław Skonecki

 

Komisja Rewizyjna:
Marzena Babiak
Magdalena Luka – Nobles
Grzegorz Jankowski

strona internetowa Rady Rodziców:

http://www.rr8.pl

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

uchwała – skład prezydium

chwała  – program profilaktyczno-wychowawczy

 uchwała – wysokość składki

uchwała – dzien wolny

sprawozdanie finansowe 2019/2020

 

 

 

 

 


Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca Angelika Pawlik

Wiceprzewodniczący – Joanna Chrapiewicz- Zienkiewicz

SkarbnikMarta Wojtkowska

SekretarzDominika Manturewicz-Firley

Komisja Rewizyjna:
Olga Zacheja
Andżelika Osińska
Agnieszka Młodzianowska-Foryś

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

uchwała nr 1- skład prezydium

chwała nr 2 – program profilaktyczno-wychowawczy

 uchwała nr 3 – wysokość składki

sprawozdanie finansowe 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 


 

Rodzice,  Przyjaciele Szkoły ,

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni”.

Dzięki Państwa wpłatom, jako Rodzice możemy realizować potrzeby Naszych Dzieci. 

Dzięki Wam z ubiegłorocznych rozliczeń udało nam się zebrać kwotę 5.337, 60 zł 🙂 

Wierzymy , że i w tym roku NIE ZAWIEDZIECIE   !!!

Dziękuję tym z Państwa , którzy już uczestniczą w programie i zachęcam wszystkich Rodziców i Przyjaciół Rodzin do wsparcia naszej szkoły .

Z poważaniem ,

Angelika Pawlik

PRR SP nr 8 

w Gdyni

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

Niezmiernie miło mi jest poinformować Państwa, że  ukończyliśmy remont sali A10, która decyzją Dyrekcji została w tym roku szkolnym przekazana na potrzeby Świetlicy i jako sala dydaktyczna dla Naszych Najmłodszych do nauki  języka  angielskiego.
Przedsięwzięcie to było głównym  celem  Preliminarza Rady Rodziców przewidzianym na ten rok szkolny. Całkowity koszt remontu  i wyposażenia to : 5.076,08 zł.

Składam gorące podziękowania Wszystkim Państwu, ponieważ to z Waszych pieniędzy udało Nam się sfinalizować ten cel 🙂

Chciałabym podziękować kilku osobom , które w sposób szczególny przyczyniły się temu fajnemu przedsięwzięciu:
Pani Dyrektor  Marzenie Adamskiej  – za pozytywne zaopiniowanie pomysłu i wsparcie koordynacyjne w przygotowaniu remontu ;
Pani Dagmarze  Jackowicz-Korczyńskiej –  za projekt sali;
Pani Marlenie Duralewskiej  – za montaż mebli;
Panu Dariuszowi Orłowskiemu   – za montaż mebli;
Panu  Grzegorzowi Gajdulewiczowi  – Pracownikowi Szkoły – za wymalowanie sali i montaż mebli;
Panu Wojciechowi Pawlik  – za transport mebli;
Pani Katarzynie Bach i Pracownikom Świetlicy – za wsparcie i okazaną pomoc 🙂

Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia sali w „nowej odsłonie” .

Pozdrawiam serdecznie

Angelika Pawlik RR

 

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca Angelika Pawlik

Wiceprzewodniczący – Dariusz Orłowski

SkarbnikMonika Tokarska

SekretarzDorota Chowaniec

Komisja Rewizyjna:
Dominika Nawrocka
Andżelika Osińska
Agnieszka Hrynkiewicz

mail do Prezydium Rady Rodziców:

rrorlowska@gmail.com

Dokumenty:

uchwała nr 1- skład prezydium

chwała nr 2 – program profilaktyczno-wychowawczy

uchwała nr 3 – wysokość składki

sprawozdanie  finansowe rok 2018/19

 


 

DOBROWOLNA ROCZNA SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
80 zł za ucznia

wpłaty dokonuje się :

  • do skarbnika klasowego,
  • do skarbnika Rady Rodziców
  • na poniższy rachunek:

Bank PEKAO S.A. V Oddział Gdańsk, Rachunek 48 1240 2920 1111 0000 4500 2720

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Fundusze Rady Rodziców zostaną spożytkowane na cele zawarte w preliminarzu, który zostanie przedstawiony w październiku 208 r.

Fundusz ksero

Wpłat na fundusz ksero należy dokonywać do skarbników klasowych w wysokości 24 zł/rocznie/12 zł semestr.

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców