Gdynia, 05.02.2024 r.Nabór na stanowisko pomocy kuchennejw Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko pomocy kuchennej.Miejsce wykonywania pracy:Szkoła Podstawowa nr 8ul. Orłowska 27/3381-522 GdyniaNazwa stanowiska:Pomoc kuchenna– pełny etat, umowa na czas nieobecności zastępowanego pracownika.Wymagane dokumenty:CVList motywacyjnyMiejsce i termin składania ofert:Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW POMOCY KUCHENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .Zakres podstawowych czynności:– uczestniczenie w planowaniu posiłków oraz pomoc w ich przygotowaniu zgodnie z wytycznymi kucharza,– oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,– utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
– przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych,– mycie naczyń i sprzętu kuchennego,– odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i wszystkich pomieszczeniach kuchennych,– doraźne zastępstwo kucharza w czasie jego nieobecności,– dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsca,– wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.Uprawnienia do:Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.Niezbędne wymagania:Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających układ ruchowy.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.RODOhttps://sp8gdynia.pl/wp-content/uploads/2022/09/RODO-niepedagogiczni.pdf

 

 


Gdynia, 27.09.2023 r.

Nabór na stanowisko pomocy kuchennej
w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko pomocy kuchennej.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Pomoc kuchenna– pełny etat, umowa na czas określony.

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny
Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW POMOCY KUCHENNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 1. Zakres podstawowych czynności:
 • uczestniczenie w planowaniu posiłków oraz pomoc w ich przygotowaniu zgodnie z wytycznymi kucharza,
 • oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,
 • utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych,
 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego,
 • odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i wszystkich pomieszczeniach kuchennych,
 • doraźne zastępstwo kucharza w czasie jego nieobecności,
 • dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsca,
 • wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

 

Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających układ   ruchowy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

RODO

https://sp8gdynia.pl/wp-content/uploads/2022/09/RODO-niepedagogiczni.pdf

 


Gdynia, 29.05.2023 r.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczka– pełny etatumowa na okres próbny.

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny
Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 1. Zakres podstawowych czynności:
 • otwierać okna w sprzątanych pomieszczeniach,
 • dokładnie zmiatać i zmywać mokrą ścierką podłogę, odkurzać wykładziny,
 • dokładnie zmywać tablice, czyścić kosze na śmieci,
 • ścierać kurz z mebli, parapetów, kwiatów, itp.,
 • w czasie dłuższej nieobecności dzieci podlewać kwiaty,
 • utrzymywać w należytej czystości pomieszczenia sanitarne w salach lekcyjnych i toaletach,
 • utrzymywać w czystości ściany, lamperie, drzwi, okna w klasach i na korytarzach, dbać o czystość glazury i terakoty w toaletach uczniowskich i personelu,
 • odkurzać pomoce naukowe, plansze i inne sprzęty znajdujące się w rejonie sprzątania,
 • po sprzątaniu zamykać okna, sprawdzać wyłączenie urządzeń elektrycznych i grzewczych, sprawdzać zawory wodne, przekazywać klucze oraz rejon sprzątania woźnej,
 • w uzgodnieniu z woźną wymieniać uszkodzony sprzęt szkolny,
 • o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, braku sprzętu, pomocy naukowych oraz faktach zagrożenia bhp i p.poż natychmiast powiadamiać woźną szkoły lub kierownika administracji, dokonywać wpisu w zeszycie usterek znajdującym się w pomieszczeniu woźnej szkoły,
 • w czasie pełnienia obowiązków służbowych bez zezwolenia nie oddalać się z terenu szkoły,
 • w okresie ferii szkolnych i wakacji po remontach całkowicie i dokładnie sprzątać przydzielone rejony (m.in. pranie firan, zasłon, mycie okien, lamperii),
 • wspólnie z innymi dbać o trawniki i zieleń znajdującą się na posesji szkolnej,
 • przestrzegać zasady współżycia społecznego na terenie szkoły oraz dbać o życzliwą atmosferę, a także przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
 • dbać o należyte przechowywanie i konserwację powierzonego sprzętu gospodarczego,
 • racjonalne gospodarować przydzielonymi środkami czystości,
 • wynosić śmieci z budynku szkoły do wyznaczonego pojemnika na śmieci,
 • wykonywać inne zadania doraźnie zlecone przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

Niezbędne wymagania:

 1. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających  układ   ruchowy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

RODO

https://sp8gdynia.pl/wp-content/uploads/2022/09/RODO-niepedagogiczni.pdf

 


Gdynia, 21.05.2023 r.

Nabór na stanowisko konserwatora w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko konserwatora.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

konserwator– pełny etat,  umowa na okres próbny

 

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny

Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW KONSERWATORA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

 

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 

 1. Zakres czynności: wynikający ze stanowiska: Dokonywanie systematycznych przeglądów  technicznych całego obiektu szkolnego. Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny                 nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły.

 

 1. Obowiązki szczegółowe:
  1. utrzymanie i konserwacja sprzętu i urządzeń znajdujących się w salach dydaktycznych i na terenie szkoły z wyjątkiem urządzeń, których utrzymanie i naprawa wymaga sprzętu specjalistycznego i jest zlecana warsztatom usługowym.
  2. zapobieganie a w razie konieczności usuwanie wszelkich awarii na terenie szkoły.
  3. przeprowadzanie drobnych remontów budowlano-malarskich i konserwatorskich na terenie szkoły kwalifikujących się do przeprowadzenia we własnym zakresie .
  4. usuwanie na bieżąco usterek zauważonych na terenie szkoły.
  5. wykonywanie napraw i prac stolarskich w zakresie środków i możliwości sprzętowych warsztatu konserwatorskiego .
  6. dbałość i odpowiedzialność za sprzęt będący na wyposażeniu warsztatu .
  7. udział w inwentaryzacji narzędzi i sprzętu znajdującego się w warsztacie konserwatorskim .
  8. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających  układ   ruchowy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

RODO

 


 

Gdynia, 03.10.2022 r.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczka– pełny etat, umowa na czas określony do dnia powrotu  z usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny
Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 1. Zakres podstawowych czynności:
 • otwierać okna w sprzątanych pomieszczeniach,
 • dokładnie zmiatać i zmywać mokrą ścierką podłogę, odkurzać wykładziny,
 • dokładnie zmywać tablice, czyścić kosze na śmieci,
 • ścierać kurz z mebli, parapetów, kwiatów, itp.,
 • w czasie dłuższej nieobecności dzieci podlewać kwiaty,
 • utrzymywać w należytej czystości pomieszczenia sanitarne w salach lekcyjnych i toaletach,
 • utrzymywać w czystości ściany, lamperie, drzwi, okna w klasach i na korytarzach, dbać o czystość glazury i terakoty w toaletach uczniowskich i personelu,
 • odkurzać pomoce naukowe, plansze i inne sprzęty znajdujące się w rejonie sprzątania,
 • po sprzątaniu zamykać okna, sprawdzać wyłączenie urządzeń elektrycznych i grzewczych, sprawdzać zawory wodne, przekazywać klucze oraz rejon sprzątania woźnej,
 • w uzgodnieniu z woźną wymieniać uszkodzony sprzęt szkolny,
 • o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, braku sprzętu, pomocy naukowych oraz faktach zagrożenia bhp i p.poż natychmiast powiadamiać woźną szkoły lub kierownika administracji, dokonywać wpisu w zeszycie usterek znajdującym się w pomieszczeniu woźnej szkoły,
 • w czasie pełnienia obowiązków służbowych bez zezwolenia nie oddalać się z terenu szkoły,
 • w okresie ferii szkolnych i wakacji po remontach całkowicie i dokładnie sprzątać przydzielone rejony (m.in. pranie firan, zasłon, mycie okien, lamperii),
 • wspólnie z innymi dbać o trawniki i zieleń znajdującą się na posesji szkolnej,
 • przestrzegać zasady współżycia społecznego na terenie szkoły oraz dbać o życzliwą atmosferę, a także przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
 • dbać o należyte przechowywanie i konserwację powierzonego sprzętu gospodarczego,
 • racjonalne gospodarować przydzielonymi środkami czystości,
 • wynosić śmieci z budynku szkoły do wyznaczonego pojemnika na śmieci,
 • wykonywać inne zadania doraźnie zlecone przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

Niezbędne wymagania:

 1. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających  układ   ruchowy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

RODO


Gdynia, 06.09.2022 r.

Nabór na stanowisko dozorcy

w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni
osobę na stanowisku dozorcy.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska: dozorca – ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
umowa na czas określony do dnia powrotu z usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika

Wymagane dokumenty:
CV, List motywacyjny

Miejsce i termin składania ofert:
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 624 84 62.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI  I  OBOWIĄZKÓW DOZORCY W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  W  GDYNI.

Czas pracy : 20 godzin tygodniowo .

I. Zakres podstawowych czynności:

 1. Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku szkoły .
 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem p. pożarowym .
 3. Dbanie o czystość i porządek na całej posesji szkolnej .
 4. Po zakończeniu zajęć i pracy sprzątaczek dozorca zobowiązany jest do dokonania obchodu budynków szkolnych na zewnątrz i wewnątrz, sprawdzając stan zabezpieczenia okien, drzwi, włazów na dach i do kotłowni  oraz zwracając uwagę na zachowanie os  przebywających  na terenach wokół szkoły.
 5. W czasie obchodu należy szczególną uwagę zwracać na stan instalacji wodno kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w celu uniknięcia zalania wodą  budynków.
 6. Otwieranie i zamykanie bram i furtek na terenie całej posesji budynku w godzinach  określonych przez Dyrektora Zespołu lub Kierownika Administracji.
 7. W okresie zimy dozorca odśnieża dojścia do szkoły i dojazdu do miejsca dla niepełnosprawnych,  posypuje je piaskiem.   W pozostałych porach roku dba o porządek i estetykę zieleni szkolnej/ koszenie podlewanie trawników, przycinanie żywopłotu itp.

8. Podczas pełnienia dyżuru niedopuszczalne jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych.

9. Dozorca o wszelkich zaistniałych nieprawidłowościach melduje Dyrektorowi Zespołu,   Kierownikowi Administracji

10. W przypadku awarii, włamania, istniejącego zagrożenia budynku powiadamia natychmiast Kierownika Administracji i odpowiednie służby:  Policję, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Wodno Kanalizacyjne , Pogotowie OPEC-u , Pogotowie Energetyczne.

12. Czas pełnienia dyżuru przez dozorcę ustala się w „ Harmonogramie  dyżurów dozorców”.

13. Po zakończonym dyżurze dozorca wpisuje do zeszytu dyżurów datę, czas objęcia    i przekazania dyżuru oraz uwagi o jego przebiegu.

 1. Dozorca wykonuje inne polecenia przełożonych wynikające z bieżących potrzeb placówki.
 2. Dozorca zobowiązany jest znać instrukcję alarmową, p.poż, oraz telefony alarmowe, a także telefony członków kierownictwa zespołu.
 3. Dozorca podejmuje z własnej inicjatywy prace służące dobru szkoły.

II. Uprawnienia do:

 1. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.
 2. Korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń i środków czystości mających na celu utrzymanie w należytej czystości terenu i obiektów szkoły.
 3.  Wnioskowania do przełożonego w sprawie poprawy organizacji pracy oraz  w sprawach wynikających z zakresu czynności.

III. Niezbędne wymagania:

 1.  Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających układ   ruchowy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

IV. Dozorca w czasie pełnienia dyżuru odpowiada za całe mienie szkoły.

Odpowiedzialność:

     Dozorca odpowiada za:

 1. Prawidłowe zabezpieczenie majątku szkoły .
 2. Bezpieczeństwo p.pożarowe.
 3. Porządek i ład na terenach przyszkolnych łącznie z chodnikiem przy ul. Orłowskiej.
 4. Materialnie za powierzone mienie.
 5.  Za wszelkie straty w majątku szkolnym spowodowane niewłaściwym  pełnieniem dyżuru, dozorca ponosi materialną odpowiedzialność.

RODO

 

 

 

 

 


Gdynia, 19.08.2022 r.

Nabór na stanowisko asystenta nauczyciela w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni zatrudni pracownika od 1 września 2022 r. w wymiarze pół etatu (20 godzin tygodniowo). 
 

Oczekujemy: 

 • ukończenia co najmniej szkoły podstawowej,
 • zaangażowania w pracę, 
 • dobrego kontaktu z dziećmi oraz innymi osobami,
 • chęci podnoszenia swoich kompetencji,
 • kreatywności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • mile widziane wykształcenie  pedagogiczne, a także studentki studiów kierunkowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • zaświadczenia o niekaralności

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na 1/2 etatu
 • wsparcie doświadczonej kadry
 • szacunkowe godziny pracy od 8:30 – 13:30
 • miłą atmosferę, zgraną kadrę

Zakres obowiązków: 

Wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu zabaw i zajęć; prowadzenie zajęć i zabaw ogólnorozwojowych; pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków oraz w czynnościach higienicznych; pomoc dzieciom w ubieraniu się i rozbieraniu; nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku; dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach; porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych; organizowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż. 
 

Oferty pracy (CV, zaświadczenie o niekaralności i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 8, 81-522 Gdynia ul. Orłowska 27/33 
z dopiskiem „Oferta pracy”  lub mailowo na adres: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl 

 Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

RODO

Gdynia, 02.12.2021 r.

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

 

Nabór na stanowisko sprzątaczkiDyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 

zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki.Miejsce wykonywania pracy:Szkoła Podstawowa nr 8ul. Orłowska 27/3381-522 GdyniaNazwa stanowiska: Sprzątaczka– pełen etatWymagania niezbędne:pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,Wymagane dokumenty:CVList motywacyjnyMiejsce i termin składania ofert:Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

I. Zakres podstawowych czynności:

· otwierać okna w sprzątanych pomieszczeniach,

· dokładnie zmiatać i zmywać mokrą ścierką podłogę, odkurzać wykładziny,

· dokładnie zmywać tablice, czyścić kosze na śmieci,

· ścierać kurz z mebli, parapetów, kwiatów, itp.,

· w czasie dłuższej nieobecności dzieci podlewać kwiaty,

· utrzymywać w należytej czystości pomieszczenia sanitarne w salach lekcyjnych i toaletach,

· utrzymywać w czystości ściany, lamperie, drzwi, okna w klasach i na korytarzach, dbać o czystość glazury i terakoty w toaletach uczniowskich i personelu,

· odkurzać pomoce naukowe, plansze i inne sprzęty znajdujące się w rejonie sprzątania,

· po sprzątaniu zamykać okna, sprawdzać wyłączenie urządzeń elektrycznych i grzewczych, sprawdzać zawory wodne, przekazywać klucze oraz rejon sprzątania woźnej,

· w uzgodnieniu z woźną wymieniać uszkodzony sprzęt szkolny,

· o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, braku sprzętu, pomocy naukowych oraz faktach zagrożenia bhp i p.poż natychmiast powiadamiać woźną szkoły lub kierownika administracji, dokonywać wpisu w zeszycie usterek znajdującym się w pomieszczeniu woźnej szkoły,

· w czasie pełnienia obowiązków służbowych bez zezwolenia nie oddalać się z terenu szkoły,

· w okresie ferii szkolnych i wakacji po remontach całkowicie i dokładnie sprzątać przydzielone rejony (m.in. pranie firan, zasłon, mycie okien, lamperii),

· wspólnie z innymi dbać o trawniki i zieleń znajdującą się na posesji szkolnej,

· przestrzegać zasady współżycia społecznego na terenie szkoły oraz dbać o życzliwą atmosferę, a także przestrzegać przepisów bhp i p.poż.

· dbać o należyte przechowywanie i konserwację powierzonego sprzętu gospodarczego,

· racjonalne gospodarować przydzielonymi środkami czystości,

· wynosić śmieci z budynku szkoły do wyznaczonego pojemnika na śmieci,

· wykonywać inne zadania doraźnie zlecone przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

II. Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

klauzula RODO


Gdynia, 26.08.2021 r.

 

Nabór na stanowisko asystenta dziecka niepełnosprawnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni osobę na stanowisko asystenta ucznia niepełnosprawnego.

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orłowska 27/33 81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska: asystent ucznia niepełnosprawnego – pełen etat

Wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

 

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 

I. Zakres podstawowych czynności:

· wsparcie dziecka w wykonywaniu codziennych czynności (np. związanych z samoobsługą, rozbieraniem i ubieraniem z odzieży wierzchniej, spożywaniem posiłków szczególnie podczas obiadu w stołówce szkolnej, przemieszczaniem się, komunikowaniem, a także w porozumieniu z rodzicami – w czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny, zgłaszaniem niedyspozycji ucznia do pielęgniarki szkolnej, dbaniem o bezpieczeństwo ucznia podczas wycieczek i imprez szkolnych) umożliwiających uczestnictwo w zajęciach, zapewniających możliwość uczenia się oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych,

· współpraca z nauczycielami i specjalistami, w tym wspólne planowanie wsparcia, na zaproszenie dyrektor szkoły udział w radach pedagogicznych, podejmowanie i realizacja ustaleń w zakresie przewidywania i wyciszania autoagresywnych zachowań dziecka oraz agresywnych zachowań skierowanych do rówieśników i osób dorosłych

· działania pielęgnujące i niektóre czynności medyczne,

· wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

 

II. Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

 

Wykształcenie i wymagania niezbędne:

· wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

· dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających układ ruchowy

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

· posiadanie aktualnych badań SANEPID,

· znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

 

Kompetencje dodatkowe

· psychospołeczne: odporność na stres i trudne sytuacje, zdolność szybkiego reagowania, umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, spostrzegawczość, podzielność uwagi, umiejętność panowania nad emocjami, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą, umiejętność obserwowania i słuchania, empatia i wrażliwość na potrzeby innych, otwartość na uczenie się,

· organizacyjne: umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia, ustalenia rodzaju aktywności ucznia,

· komunikacyjne: umiejętność współpracy z osobami dorosłymi np. rodzicami, nauczycielami, specjalistami (np. psycholog, pedagog), uczniami (też grupą uczniów), umiejętność pracy zespołowej, dostosowywanie komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

 


Gdynia, 07.07.2021 r.

 

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

Nabór na stanowisko sprzątaczki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni
osobę na stanowisko sprzątaczki.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska: Sprzątaczka– pełen etat

Wymagania niezbędne:
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny
Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

SP8 ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI


Gdynia, 24.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kucharki w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni do pracy została przyjęta Valentyna Trofimchuk, która spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska kucharki.


Gdynia, 02.02.2021 r.

Nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego.

 1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 1. Wymagania podstawowe:

Obywatelstwo polskie.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe.

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 2 letnią praktykę, lub wykształcenie  średnie i 6 letnią praktykę.

Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.

Znajomość Prawa Oświatowego,  Ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela,  Prawa pracy i Kodeksu Pracy.

Znajomość Programu Kadry Wolters Kluwer i Vulcan

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office, Programy Wolters Kluwer, Vulcan, Internet).

Kreatywność.

Dyspozycyjność.

Odporność na stres.

Umiejętność pracy w zespole .

Umiejętne kierowanie zasobami ludzkimi.

 1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.

Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątku szkoły.

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.).

Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem  remontów oraz nadzór nad nimi.

Zapewnienie sprawności eksploatacyjno-technicznej budynków i urządzeń terenowych, boiska, placów  zabaw itp. oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.

Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i innych wynikających                                 z obowiązków kierownika administracyjnego.

Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur.

Obsługa SIO (System Informacji Oświatowej).

Opracowanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Wystawianie faktur.

Rozliczanie ogrzewania i zużycia ciepłej wody w budynkach ogrzewanych przez szkołę.

Sporządzanie wykazu premii, prowadzenie ewidencji czasu pracy .

Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem nowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.

Prowadzenie akt osobowych i wszystkich czynności  związanych z prawidłowym obsługiwaniem zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.

Sporządzanie umów o pracę z pracownikami szkoły, wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń i dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi szkoły.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor szkoły.

 1. Wymagane dokumenty:

Życiorys/cv.

List motywacyjny.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje  i uprawnienia zawodowe.

Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż.

Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu Art. 5, ust. 3 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 1. Powyższe dokumenty należy składać w terminie do 19.02.2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, w godzinach od 8:30 do 15:30. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze-Kierownik Administracyjny”
 2. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gdyni (www.gdynia.pl). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 


Gdynia, 28.12.2020 r.

Nabór na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni.

 1. Określenie stanowiska pracownika:

1 etat ( 40 godzin tygodniowo) Kucharz w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, umowa o pracę od dnia 01.03.2021 rok na okres próbny  z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

– pełna świadomość do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze gastronomiczne i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,

– minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza.

 1. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy,

– mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

 1. Ogólny zarys zadań wykonywanych na stanowisku:

– koordynowanie pracy pracowników kuchni przy przygotowywaniu obiadu,

– przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami

technologii,

– odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

– dbanie o racjonalne zużycie produktów,

– uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych

– branie udziału w układaniu jadłospisów

– utrzymanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń,

Urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

– wykonywanie poleceń przez dyrektora i przełożonych.

 1. Wymagane dokumenty:

-CV

– list motywacyjny

– kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

– kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,

– oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły w Gdyni przy ul. Orłowskiej 27/33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub wysłać emailem na adres:

sekretaria@sp8.edu.gdynia.pl , termin składania ofert upłynie dnia 12 lutego 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 6248462 wew. 14

 

 

 

 


Gdynia, 12.08.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni od 1 września 2020 roku

administratora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.

Wymagane wykształcenie w kierunku systemów i sieci komputerowych, obywatelstwo polskie oraz zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.

Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

Tel: 58 6248462 lub emailem: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

(14 sierpnia szkoła będzie zamknięta w związku z dniem wolnym za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę).


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko – sprzątaczka

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczka od 01.02.2020r. – pełen etat

Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 24.01.2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, lub przesłać drogą mailową .
Godziny składania dokumentów codziennie oprócz sobót i niedziel    8.00-15.00

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 624-84-62.


Nabór na stanowisko dozorcy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni dozorcę na 0,5 etatu od dnia 01.05.2019 roku. Praca na stałe. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły lub do administracji w godzinach od 8:30 do 15:00.


 

Nabór na stanowisko kucharki

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni na ulicy Orłowskiej 27/33 zatrudni kucharkę na cały etat od 01.04.2019r. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza/kucharki. Wymagane wykształcenie gastronomiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl.

Nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni ul. Orło0wska 27/33 zatrudni nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin od zaraz. Wymagane wykształcenie pedagogiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekreataria@sp8.edu.gdynia.pl

 


Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu, od zaraz, zgłoszenia i informacje w dziale kadr szkoły od godz. 8:00 do 15:30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.