zdalne nauczanie 27.01-11.02.2022 r.

nauczanie

W dniach od 27 stycznia do 11 lutego 2022 r. w klasach V – VIII nauczanie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem, lekcje trwają 45 minut. Sposób prowadzenia lekcji zależy od specyfiki nauczania danego przedmiotu. Czas pracy z wykorzystaniem komputera nie powinien przekraczać 30 minut podczas jednej lekcji. Kolejne 15 minut nauczyciel jest dostępny do konsultacji i pomocy uczniom.

Wszelkie sprawy bieżące uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłaszać wykorzystując pocztę elektroniczną sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl, e-mail służbowy wychowawcy właściwej klasy lub nauczyciela.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zajęcia zorganizowane zostaną na terenie szkoły. (po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i dyrekcji).

Biblioteka szkoły pracuje zgodnie z planem.

Pedagog i psycholog dostępni są zgodnie z planem. Na konsultację należy umówić się telefonicznie lub poprzez pocztę służbową.

Dokonane wpłaty za obiady na luty uwzględnione zostaną w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Marzena Adamska

dyrektor

Podziel się tym artykułem: