SZKOLNY INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI- zmiana terminu- 23.05.2022

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła organizuje

 

SZKOLNY INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI

 

pod hasłem „Piękno przyrody słowem malowane”

 

Do udziału zapraszamy pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczniów
klas 4-8. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie wybranego wiersza
na podany wyżej temat.

Aktualny termin konkursu – 23 maja 2022 r. godz. 12.00

 

 

Cele konkursu:

 • ukazanie piękna poezji, szczególnie polskich autorów,
 • rozwijanie zamiłowania do poezji,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • pogłębianie umiejętności interpretacji i recytacji utworów,
 • integrowanie uczniów zdrowych i osób z niepełnosprawnościami,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE
WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI

 

 

Organizatorzy:

Beata Dobrowolska

Karina Jagodziewska

Kornelia Pytel

Mariola Radajewicz-Samul

 

 

 

Regulamin
Szkolnego Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego

„Piękno przyrody słowem malowane”

 

 1. Cele konkursu:

 

 • Ukazanie piękna poezji  i rozwijanie zamiłowania do niej.
 • Pogłębianie umiejętności recytacji i interpretacji utworów.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody.
 • Integracja uczniów zdrowych i osób z niepełnosprawnościami w atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

 

 1. Termin: 23 maja 2022 r. godz. 12.00

 

 1. Miejsce: biblioteka szkolna

 

 1. Zasady oceniania wystąpień:

 

 • uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl.4-6 i kl.7-8;
 • wszyscy uczestnicy będą oceniani według jednakowych kryteriów;
 • w ocenie wystąpienia będą brane pod uwagę: dobór tekstu, stopień jego pamięciowego opanowania, interpretacja głosowa (dykcja, intonacja, tempo itp.) oraz ogólne wrażenie estetyczne;
 • przewiduje się dyplomy dla każdego uczestnika, nagrody książkowe za zajęcie
  miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się tym artykułem: