ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • Obiady będą wydawane na 3 długich przerwach.

  • Klasa „0” i dzieci przebywające w świetlicy będą korzystać ze stołówki podczas lekcji.

  • Z obiadów mogą korzystać wyłącznie uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8.

  • Wpłat za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto

44 1020 4900 0000 8702 3084 7879

  • Wpłat należy dokonywać do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca; w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  • Cena jednego obiadu: 4,00zł.

Zachęcamy Państwa, aby w obecnej sytuacji, dzieci przynosiły z domu drugie śniadanie, a ze szkolnych obiadów

korzystali tylko uczniowie, którzy przebywają w szkole bardzo długo.

 

Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni