PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA I STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni informuje,
że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną
uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Anna Morawska.
2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój A1.
3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 7:25 – 15:00.
4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizowane są w gabinecie stomatologicznym przychodni przy ul. Wrocławskiej 54.
5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z rodzicem.
6. Na terenie szkoły odbędzie się przegląd stomatologiczny dla uczniów, których rodzice wyrażą pisemną zgodę.

Wzór zgody na świadczenie stomatologiczne

Podziel się tym artykułem: