Praca zdalna od 9 marca

nauczanie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

Od 22 marca uczniowie klas I – VIII pracują w trybie zdalnym. 

Oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym, bez zmian, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 

Klasy I – III obowiązuje plan zajęć podany przez wychowawców poszczególnych klas. Czas trwania jednej lekcji to 30 minut. 

Biblioteka szkolna pracuje codziennie. Pani Mariola Radajewicz-Samul wypożycza książki  w godz. 9.00 – 13.00. 

Pani Karina Jagodziewska – logopeda zajęcia z uczniami zerówki prowadzi w swoim gabinecie. Z uczniami starszymi łączy się zdalnie. 

Pani Marzena Lebowska – psycholog i pani Agnieszka Zegarlicka – pedagog są dostępne w szkole oraz zdalnie. Zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą umawiać się z paniami na spotkania on- line. 

Proszę Was rodziców – i opiekunów o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do pracy zdalnej oraz wsparcie. Zachęcam do kontaktu on – line z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19 i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom z kl. I – III,  prosimy o kontakt ze szkołą w celu zorganizowania opieki świetlicowej oraz zajęć zdalnych na terenie szkoły. 

Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom zerówki. Opłaty za niewykorzystane obiady zostaną zwrócone na konto rodzica. 

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć odwołanych z powodu choroby nauczyciela będą umieszczane w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły (nieobecni nauczyciele). 

O wszystkich zmianach dotyczących funkcjonowania szkoły będziemy informować na stronie szkoły oraz przez wychowawców klas. 

Z poważaniem, 

Dyrektor SP 8 

Marzena Adamska 

Podziel się tym artykułem: