Plan pracy szkoły od 9 listopada

Szanowni Rodzice,  Drodzy Uczniowie,

Od 9 listopada uczniowie klas I – VIII pracują w trybie zdalnym.

Oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym, bez zmian, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Klasy I – III obowiązuje plan zajęć podany przez wychowawców poszczególnych klas. Czas trwania jednej lekcji to 30 minut.

Klasy IV – VIII obowiązuje dotychczasowy plan zajęć – połączenia nawiązywane będą o stałej porze – zgodnie z tradycyjnym planem dzwonków. Czas trwania zajęć to 30 minut.

Biblioteka szkolna pracuje w szkole bez zmian. Pani Karina Jagodziewska – logopeda zajęcia z uczniami zerówki prowadzi w swoim gabinecie. Z uczniami starszymi łączy się zdalnie.

Pani Marzena Lebowska – psycholog i pani Agnieszka Zegarlicka – pedagog są dostępne w szkole oraz zdalnie. Zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą umawiać się z paniami na spotkania on- line.

Proszę Was rodziców – i opiekunów o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do pracy zdalnej oraz wsparcie. Zachęcam do kontaktu on – line z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Szkoła we współpracy z organem prowadzącym zrobi wszystko, aby każdy uczeń miał możliwość uczestniczenia w lekcjach on – line. Od godz. 8.00 do 16.00, Rodzice uczniów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na sprzęt, mogą go odbierać w sekretariacie szkoły.

Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom zerówki. Opłaty za niewykorzystane obiady od 26 października zostaną zwrócone na konto rodzica.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w planie, zastępstw i zajęć odwołanych z powodu choroby nauczyciela będą umieszczane w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły (nieobecni nauczyciele).

O wszystkich zmianach dotyczących funkcjonowania szkoły będziemy informować na stronie szkoły oraz przez wychowawców klas.

Z poważaniem,

Dyrektor SP 8

Marzena Adamska

Podziel się tym artykułem: