ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Państwo są teraz najbliżej swojego dziecka. Dlatego prosimy, aby Państwo wspomogli swoje dziecko w organizacji czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość. Zawsze mogą Państwo zwrócić się do wychowawcy lub nauczyciela o pomoc. Również panie Marzena Witczak – pedagog i Marzena Lebowska – psycholog są do Państwa dyspozycji.

Wszyscy uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej oraz przez platformę NUADU.

Marzena Adamska

Dyrektor Szkoły

Rekomendacje MEN

 

Obowiązki ucznia:

 • Systematyczne logowanie się na platformę NUADU i reagowanie na podjęte przez nauczycieli próby nawiązania z Wami kontaktu i wyjaśnianie wszystkich problemów z nauczycielami na bieżąco.

 • Zapoznawanie się z materiałami edukacyjnymi zgodnie z harmonogramem ich publikacji.

 • Wykonywanie na bieżąco zadań i przesyłanie ich nauczycielom.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Od 25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN rozpoczynamy kształcenie na odległość, które będzie realizowane w klasach IV – VIII poprzez:

Nauczanie na odległość w klasach 0 – III odbywa się na zasadach ustalonych między wychowawcami a rodzicami.

Loginy do NUADU wszyscy uczniowie otrzymają od wychowawców.

W przypadku zablokowania konta prosimy pisać na adres joanna.bfijas@sp8.edu.gdynia.pl

 

Harmonogram publikacji materiałów edukacyjnych w poszczególnych klasach

 

 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej publikują materiały wg planu i przy użyciu narzędzi ustalonych z rodzicami swoich uczniów.
 2. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasach 0 – III umieszcza materiały wg harmonogramu:
 3. 0 – poniedziałek, czwartek
 4. I – wtorek, czwartek
 5. II – środa, piątek
 6. III – poniedziałek, środa
 1. Klasa IV a
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
matematyka
przyroda
matematyka
historia
matematyka
język polski
język angielski
język polski
język angielski
język polski
informatyka

muzyka

plastyka               jedna praca długoterminowa z każdego przedmiotu

technika

religia

 1. Klasy V a, V b, V c
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
matematyka
geografia
matematyka
biologia
matematyka
język polski
język angielski
język polski
język angielski
język polski
historia
informatyka

muzyka

plastyka               jedna praca długoterminowa z każdego przedmiotu

technika

religia

 1. Klasy VI a, VI b, VI c
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
matematyka
historia
matematyka
geografia
matematyka
język polski
język angielski
język polski
język angielski
język polski
biologia
informatyka

muzyka

plastyka               jedna praca długoterminowa z każdego przedmiotu

technika

religia

 1. VII a, VII b
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
matematyka
geografia
matematyka
fizyka
matematyka
język polski
język niemiecki
język polski
język angielski
język polski
język angielski
chemia
historia
biologia
informatyka

muzyka

plastyka               jedna praca długoterminowa z każdego przedmiotu

religia

 1. VIII a, VIII b
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
matematyka
geografia
matematyka
fizyka
matematyka
język polski
biologia
język polski
język niemiecki
język polski
wos
historia
język angielski
chemia
język angielski
informatyka

religia                                  jedna praca długoterminowa z każdego przedmiotu

doradztwo zawodowe

Egzamin ósmoklasisty – zestawy powtórzeniowe z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (codziennie)

 

 

 

 

Podziel się tym artykułem: