Na „Warsztatach Środowiskowych” w Gdyńskim Akwarium

Bałtyckie zatoki to środowiska cechujące się dużą bioróżnorodnością. Z tym bogatym podwodnym światem 16 czerwca spotkali uczniowie z klasy 4b  na zajęciach prowadzonych przez panią Małgorzatę Żywicką. Zgodnie z tytułem naszego szkolnego projektu „Poznaj, doceń i chroń różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego” dzieci w sali laboratoryjnej  oceanarium zapoznały się z fauną bałtyckich zatok, do której zalicza się liczne małże, ślimaki, skorupiaki i ryby. Następnie zajęcia przeniosły się do basenu jachtowego, gdzie uczniowie  (z wielkim entuzjazmem i nie zważając na niebezpieczeństwa!) odławiali poznane wcześniej organizmy. Rezultat połowów to: ciernik, cierniczek, liczne krewetki bałtyckie i kiełże, które następnie zostały wpuszczone do „nowego mieszkania” w akwarium w sali Zoostera.  Nazwa sali pochodzi od łacińskiej nazwy trawy morskiej – Zoostera Marina. Trawa ta tworzy podwodne łąki i jest charakterystyczna dla Zatoki Puckiej – akwenu o największym zróżnicowaniu biologicznym, w całej polskiej strefie brzegowej,  który w tej przyczyny został objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Podziel się tym artykułem: