KONKURS CZYTELNICZY

KONKURS CZYTELNICZY
„MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA”

REGULAMIN

I. Organizator:
– organizatorem szkolnego konkursu czytelniczego jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni.
II. Cele konkursu:
– propagowanie wśród uczniów czytelnictwa,
– doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania z dialogiem,
– rozwijanie wyobraźni.
III. Zasady uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej,
– zadanie polega na napisaniu opowiadania twórczego z dialogiem na podstawie wybranej lektury szkolnej 4-6 (można przedstawić dalsze losy bohaterów, nowe i nieznane przygody lub zaprezentować alternatywne zakończenie konkretnej opowieści),
– praca nie może być odtwórcza (nie należy cytować oryginału),
– praca musi mieć formę książeczki z ilustracjami, okładką i stroną tytułową,
– opowiadanie nie może być dłuższe niż 10 stron,
– format pracy nie powinien być większy niż A4.
IV. Termin i miejsce składania prac:
– prace konkursowe należy oddawać do p. Anny Czernysz-Devels lub do p. Natalii Delbas
do 08.02.2019 (do piątku przed feriami).
V. Jury:
– w jury zasiądzie p. Anna Czernysz-Devels i p. Natalia Delbas.
VI. Kryteria oceny:
– ocenie będzie podlegać zarówno treść, jak i forma książeczek konkursowych,
– pod uwagę brane będą: poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, umiejętne wprowadzenie dialogu do opowiadania, kompozycja i estetyka pracy, samodzielność i oryginalność oraz szata graficzna.
VII. Nagrody:
– dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe,
– lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 18 marca 2019, informacja znajdzie się na stronie internetowej szkoły.
VIII. Postanowienia końcowe:
– prace konkursowe nie będą zwracane,
– biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
– na ostatniej stronie pracy konkursowej musi znaleźć się zapis: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i zezwalam na upublicznienie pracy konkursowej na stronie internetowej szkoły” oraz data i podpis rodzica/opiekuna prawnego,
– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Podziel się tym artykułem: