Komunikat – zdalne nauczanie

nauczanie
Szanowni Państwo,
na podstawie opinii nr 8/2021 wydanej przez PSSE w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni i oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. przechodzą w tryb zdalnego nauczania.
Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą na platformie TEAMS zgodnie z planem i będą trwały po 30 minut. Bieżące informacje zamieszczone będą w e-dzienniku Librus i w kalendarzu Teams. Za nauczycieli nieobecnych w miarę możliwości będą organizowane zastępstwa.
Dzieci pracowników służb mundurowych i medycznych mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Informacje o potrzebie skorzystania z tej formy opieki proszę przekazać wychowawcy klasy do dnia 22 listopada 2021 r.
Rodzice nie zgłaszają nieobecności uczniów na obiadach, za ten okres zostaną zrobione odpisy.
Rodzice, których dzieci potrzebują komputerów do nauki zdalnej, zapotrzebowanie zgłaszają do wychowawcy klasy.
Podziel się tym artykułem: