Karta rowerowa

Już niebawem egzamin na kartę rowerową
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami przystąpienia oraz terminami egzaminów. Wszystkich niezbędnych informacji udziela Pani Sabina Tylawska.

KARTA ROWEROWA
Warunki uzyskania oraz termin egzaminu
I. Warunki uzyskania karty rowerowej:
1. Ukończone 10 lat.
2. Zgoda rodziców (opiekunów) i wychowawcy klasy na udział w egzaminie – do pobrania u p. S. TYLAWSKIEJ
3. Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi z części teoretycznej.
5. Uczniowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
a) dostarczenie arkusza egzaminacyjnego zawierającego zgodę rodziców (opiekunów) na udział w egzaminie oraz zgodę wychowawcy klasy oraz zdjęcia do dnia 30 kwietnia 2024 r. do Pani Sabiny Tylawskiej (osoby, które nie dostarczą arkusza, nie zostaną dopuszczone do egzaminu!)
Arkusz do pobrania od 22 kwietnia.

II. Terminy:
1. Egzamin teoretyczny dla chętnych uczniów w terminie 6.05 klasy 5b,5c 8.05 klasy 5a, 4b i 10.05 4a maj na lekcji plastyki lub techniki. Uczniowie klas starszych 6.O5 egzamin poprawkowy – w razie potrzeby termin zostanie ustalony
2. Egzamin praktyczny:
20.05 – należy mieć kask i własny rower
III. Zakres egzaminu teoretycznego:
– zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
– znaki i sygnały drogowe,
– manewry na drodze,
– typowe sytuacje drogowe,
– pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych, budowa roweru.

IV. Zakres egzaminu praktycznego:
– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, –
jazda do przodu po prostej i łukach, – jazda po łukach w kształcie
cyfry 8, – hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, – właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
– prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

Na stronie https://kartarowerowa.net.pl/ uczniowie mają szansę sprawdzić swoją wiedzę i wykonać przykładowe testy na kartę rowerową.

Podziel się tym artykułem: