Uwaga!!! Zapotrzebowanie na e-ćwiczenia należy wysłać na adres mailowy nauczyciela biologii i geografii.
Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych prac czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć. Karty pracy i zadania z instrukcji do lekcji, które zostały zamieszczone na stronie szkoły w marcu można nadsyłać do 31 marca.

 

Klasa 5

Geografia

Wykonaj ulotkę/folder promujący poznaną krainę geograficzną Polski lub występujący w niej park narodowy. Może to być praca na temat Wybrzeża Słowińskiego, Słowińskiego Parku Narodowego, Pojezierza Mazurskiego, Niziny Mazowieckiej, Kampinoskiego Parku Narodowego, Wyżyny Śląskiej, Szlaku Zabytków Techniki, Wyżyny Lubelskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowskiego Parku Narodowego, Szlaku Orlich Gniazd, Tatr, Tatrzańskiego Parku Narodowego. Praca może zawierać wydrukowane zdjęcia, tekst obowiązkowo musi być wykonany odręcznie.

instrukcja do lekcji geografia kl.5 Temat Pogoda a klimat

Biologia

instrukcja do lekcji biologia kl.5 Temat Poznaję tkanki roślin

Karta pracy w załączniku

Klasa 6

Geografia

Wykonaj ulotkę/folder promujący atrakcje turystyczne wybranego obszaru Europy: Paryża, Londynu, Islandii, Czech, Słowacji, Litwy, Białorusi, Danii, Węgier, Francji, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Grecji. Praca może zawierać wydrukowane zdjęcia, tekst obowiązkowo musi być wykonany odręcznie.

instrukcja do lekcji geografia kl.6 Temat-Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

Biologia

Wykonaj w zeszycie opis 3 dowolnych gatunków ryb, 3 dowolnych gatunków płazów i 3 dowolnych gatunków gadów żyjących w Polsce. Praca może zawierać wydrukowane zdjęcia ale wskazane by było zrobienie własnych ilustracji, tekst obowiązkowo musi być wykonany odręcznie.

instrukcja do lekcji biologia kl.6 Temat-Płazy – kręgowce wodno – lądowe

Klasa 7

Geografia

instrukcja do lekcji geografia klasa 7 temat Rodzaje usług. Transport i łączność.

karta pracy geografia klasa 7

Biologia

instrukcja do lekcji biologia klasa 7 temat Budowa i działanie układu wydalniczego

karta pracy biologia klasa 7

Klasa 8

Dla chętnych praca z geografii i biologii (możliwość wykonania w grupie) do wyboru:

  1. Prezentacja komputerowa lub filmik na temat rezerwatów przyrody lub / i pomników przyrody w Gdyni
  2. Przygotowanie filmu lub krótkiego przedstawienia na temat sposobów oszczędzania energii.

instrukcja do lekcji biologia kl.8 temat Nieantagonistyczne zależności między organizmami

instrukcja do lekcji geografia kl.8 temat – Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej