Materiały z 15 kwietnia – po wykonaniu odeślij e-mailem pani Marcie Gajewskiej

1. Wykonaj prezentację na jeden wybrany temat związany z pierwszą pomocą przedmedyczną (przykłady tematów: wyposażenie apteczki, złamania i zwichnięcia, krwotoki i rany, postępowanie z osobą nieprzytomną, zatrucia). Pamiętaj, aby w prezentacji znalazły się następujące informacje:
– krótki opis urazu (np. co to jest złamanie, jakie są rodzaje złamań, zatruć)
– objawy związane z urazem lub stanem pogorszenia zdrowia
– sposób udzielenia pierwszej pomocy.
Prezentacja nie musi być długa – ważne, aby zawierała najistotniejsze informacje!
2. Wykonaj zadania z karty pracy, forma odpowiedzi dowolna: możesz wpisać odpowiedzi w pliku lub odesłać zdjęcie.

ratownictwo wersja a

 

W razie pytań i problemów proszę o kontakt. Wszystkie prace wysyłamy na maila mgajewska3@gmail.com

 


W ramach powtórzenia obejrzyj filmy, dotyczące:
1. Układania poszkodowanego w pozycji bocznej:
https://www.youtube.com/watch?v=o0KutNaPk8c
2. Postępowania w przypadku omdlenia:
https://www.youtube.com/watch?v=ciHPbH1QSR0
3. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
https://www.youtube.com/watch?v=xvIO9t0MxIM
4. Użycia defibrylatora:
https://www.youtube.com/watch?v=B5x9ls6fBig