Dziękujemy – INTEL!

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni

pragną złożyć serdeczne podziękowania

 Intel Technology Poland

za przekazanie w ramach darowizny 17 komputerów i 15 laptopów, 3 ekranów do rzutników.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Michała Czarkowskiego

oraz całego zespołu IT, którzy  przyczynili się do zrealizowania tej darowizny.

Podarowany naszej placówce sprzęt znacząco wpłynie na poprawę jakości pracy naszych uczniów

zarówno teraz jak i ewentualnego zdalnego nauczania, będziemy mogli korzystać z niego nie tylko

na zajęciach informatyki, lecz również doskonalić kompetencje informatyczne uczniów na lekcjach

innych przedmiotów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

Podziel się tym artykułem: