Decyzją Ministra Edukacji Narodowej


w dniach 12 – 13 marca 2020 roku

zostają zawieszone w szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.


Od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

Dla dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnienia opieki w czwartek i piątek  (12 – 13 marca) w szkole od godz. 7.00 do 17.15 będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Jednocześnie przypominamy, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, U. 2017, poz. 1368).

Za opłacone przez Państwa obiady zostaną dokonane odpisy.

Wszystkie informacje będą na bieżąco umieszczane w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły. 

Podziel się tym artykułem: