Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi
i administracji
bardzo gorąco dziękują
Radzie Rodziców
za uczczenie naszego święta, wzruszające
i budujące życzenia oraz wspaniały poczęstunek.

Podziel się tym artykułem: