AKCJA STRAJKOWA W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 8  W GDYNI

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W wyniki referendum dotyczącego przystąpienia pracowników SP nr 8 do strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w dniu strajku pracownicy nie przystąpią do pracy.

Podstawą informacji są pisma  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. nr ZOZNP.054421EB.19 oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r. nr PW KM 115/2019.

Informuję, że w przypadku przystąpienia pracowników do czynnego strajku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbędą się.

W czasie strajku na stanowisku pozostaje zespół kierowniczy.

W miarę możliwości proszę o zapewnienie opieki dzieciom.

W związku z pytaniami o przebieg egzaminów informuję,  że podjęłam działania,  aby egzaminy odbyły się w przewidywanym terminie. Sytuacja jest dynamiczna i nie jestem w stanie przewidzieć ich skuteczności. Nauczyciele uczestniczący w trakcie strajku nie podejmują żadnych działań związanych z przeprowadzeniem egzaminu.

O zmianach w sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani
na stronie internetowej,  przez e-dziennik i na drzwiach wejściowych szkoły.

 

Liczę na Państwa zrozumienie,
Dyrektor Szkoły
Marzena Adamska

Podziel się tym artykułem: