Szanowni Emeryci,

uprzejmie proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 14.03.2024 r. :

  • decyzji emerytur z 2023 r.

  • oświadczenia o średnim dochodzie na jednego członka rodziny.

    W Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych opisane jest, co wchodzi w skład dochodu.

Serdecznie zapraszamy
Komisja Socjalna