Rekrutacja 2019 /2020

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Wojciech Szczurek a także Pomorski Kurator Oświaty wydali zarządzenia odnośnie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a …