W październiku 2018 r. w naszej szkole przeprowadzono badania ankietowe w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.
W badaniach uczestniczyły wszystkie grupy należące do społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Celem badań było wyłonienie i sformułowanie problemu priorytetowego, który będzie punktem wyjścia dla podjęcia działań  w ramach SzPZ w bieżącym roku szkolnym. A oto najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy:

  1. Wielu uczniów, rodziców i pracowników szkoły uważa, że zdrowie i dobre samopoczucie są  sprawą ważną.
  2. Nie wszyscy zostali wystarczająco zapoznani z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.
  3. Wielu uczniów podkreśla, że nauczyciele ustalają z nimi zasady pracy na lekcjach oraz że są akceptowani przez innych uczniów. Czynnikiem, który wpływa na ich dobre samopoczucie w szkole  są dla nich przyjaciele, nauczyciele, atmosfera oraz jedzenie w sklepiku i w stołówce. Z kolei zauważają też, że uczniowie z klasy często sobie dokuczają i nie dbają o to, aby nikt nie został pozostawiony na uboczu. Na samopoczucie ich negatywnie wpływają  też hałas i stres związany ze sprawdzianami.
  4. Wielu rodziców podkreśla, że dyrekcja i nauczyciele są życzliwi dla nich i dla ich dziecka oraz ceni atmosferę panującą w szkole. Stwierdzają jednak też, że nauczyciele nie zawsze dostrzegają to, w czym ich dziecko jest dobre.
  5. Uczniowie chcieliby, aby na różnych przedmiotach częściej omawiano tematy związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, natomiast rodzice dostrzegają, że ich dzieci uczą się o tym, jak dbać o zdrowie.
  6. Uczniowie cenią możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu oraz jedzenia obiadów w stołówce bez pośpiechu, rodzice zaś uważają, że w szkole jest czysto. Natomiast uczniowie zauważają, że nie zawsze dbają o porządek w salach i na korytarzach oraz że nie zawsze jest czysto w toaletach i często brak w nich papieru toaletowego. Rodzice chcieliby częściej omawiać na zebraniach sprawy związane z aktywnością fizyczną ich dzieci oraz zjadania posiłków w domu i w szkole.
  7. Ponad połowa uczniów czuje się w szkole dobrze i bezpiecznie, jednocześnie mniej niż połowa lubi być w szkole. Mniej niż połowa ogranicza czas spędzony przy komputerze, telefonie, tablecie. Nauczyciele i pracownicy w znakomitej większości lubią pracować w szkole, zwykle dobrze się w niej czują i poleciliby ją innym jako przyjazne miejsce pracy. Bardzo wielu rodziców również dobrze się tutaj czuje, lubi przychodzić do szkoły i poleciliby ją innym.

Po przeanalizowaniu wyników badań zespół nauczycieli Szkoły Promującej Zdrowie sformułował  następujący problem priorytetowy z zakresu standardu II (dotyczącego relacji i samopoczucia uczniów) :

„Uczniowie nie zawsze są wobec siebie życzliwi ”.

 Powyższy problem priorytetowy jest punktem wyjścia do opracowania planu działań mających na celu wzrost poziomu życzliwości wśród uczniów naszej szkoły.

 

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

Już w czwartek, 28 marca 2019 r.w naszej szkole odbędzie się  I Dzień Życzliwości!

Jest to pierwszy z zaplanowanych dni, pozostałe odbędą się w kwietniu i w maju.  To małe szkolne święto zostanie zorganizowane po to, aby zwrócić uwagę na rolę życzliwości w naszym życiu. Chyba nikt z nas nie wątpi,  że życzliwość, przyjazne nastawienie, serdeczność, przychylność są tym, co czyni życie każdego z nas lepszym, przyjemniejszym i bardziej wartościowym?

Zachęcamy więc do udziału w naszej akcji.

A to, co będzie się działo znajdziecie w poniższym załączniku:

plan-działań-na-I-Dzień-życzliwości

 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Zespół nauczycieli ds. Szkoły Promującej Zdrowie

 

I Dzień Życzliwości już za nami!

28 marca uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice byli dla siebie wyjątkowo mili i życzliwi!

Dzieci z klas 1-3  Życzliwości już za nami!wkładały do kopert miłe słowa dla kolegów i koleżanek z klasy, starsi uczniowie pracowali nad klasowym Kodeksem Życzliwości oraz wieszali pozdrowienia na specjalnej tablicy, a znakiem rozpoznawczym były żółte emotikony noszone przez uczniów.

 

 

II Dzień Życzliwości

29 maja odbył się w naszej szkole kolejny już Dzień  Życzliwości. Tego dnia nauczyciele i uczniowie byli dla siebie szczególnie mili i życzliwi. Jedni wręczali kolegom i koleżankom kartki z miłymi słowami, inni umieszczali je na specjalnej tablicy, a jeszcze inni robili sobie zdjęcia w specjalnej „fotobudce”. Niektórzy wzięli udział w konkursie na plakat reklamujący życzliwość.

 

W naszej szkole przeprowadzono godziny wychowawcze dotyczące życzliwości. W czasie takich zajęć klasy tworzyły swoje własne „Kodeksy Życzliwości”, Takie piękne Kodeksy zostały umieszczone na klasowych gazetkach.

Konkurs na plakat „Życzliwość- czym jest dla mnie”

 

TYDZIEŃ CZYSTOŚCI

W naszej szkole przeprowadzono konkurs na najczystszą salę oraz na plakat dotyczący utrzymania porządku. Dbając o swoje najbliższe otoczenie, poprawiamy jakość naszej pracy. Porządek i ład panujący wokół nas wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i tym samym na zdrowie psychiczne.

Wyniki konkursu na plakat:

w kategorii klas 4-6:

miejsce I klasa 6a

miejsce II klasa 4b

miejsce III klasa 5a

w kategorii klas 7-8:

miejsce I klasa 8c

miejsce II klasa 7c

miejsce III klasa 7a