Zmiany w karcie zgłoszenia do świetlicy

Szanowni Rodzice, w związku z obowiązującymi w szkole wytycznymi MEN, MZ i GIS, szczegółowo opisującymi procedury bezpieczeństwa w zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19, zmieniliśmy kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Prosimy o jej wydrukowanie, czytelne i dokładne wypełnienie wszystkich rubryk oraz zapoznanie się z załączonym Regulaminem. Serdecznie pozdrawiamy w nowym roku szkolnym!

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_20-21 SP 8

Nauczyciele świetlicy

Podziel się tym artykułem: