Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szanowni absolwenci, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły w dniach: 31 lipca 2020 r. od godziny 9.00 do 13.00 3 sierpnia 2020 r. od godziny …