Po feriach zimowych będą przeprowadzane rozszerzone badania profilaktyczne dla uczniów klas III i VII Szkoły Podstawowej .
W związku z tym zwracam się do rodziców tych uczniów  z prośbą o wyrażenie zgody na te badania i wypełnienie deklaracji zgody (lub jej braku) i oddanie do pielęgniarki lub wychowawcy klasy do dn. 01.03.2019.
Harmonogram
  • 11-22.03.2019
    –  bilans III- klasisty +badanie rozszerzone dla osób ze zgodą .
  •  fluoryzacji w klasach I-VI:
      – 13 i 14.03.2019
     – 25 i 26.03.2019
     – 05 i 06.06.2019 .

Harmonogram badań do bilansu zdrowia dla klas: V i VII SP nr 8
Klasa 7A: 14 – 18.01.2019 r.
Klasa 7B: 21 – 25.01.2019 r.
Klasa 5A: 4.02- 08.02.2019 r.
Klasa 5B: 25.02-01.03.2019
Klasa 5C:04.03-08.03.2019
W dniach 30-31 01.2019 odbywać się będzie fluoryzacja w klasach 1-6.
Uczeń po badaniu przesiewowym otrzyma kartę bilansową, wypełnioną przez wychowawcę i pielęgniarkę. Rodzic, bądź opiekun prawny, wypełnia cz. I karty bilansowej i udaje się z dzieckiem do lekarza w przychodni, do którego dziecko jest zapisane.
Po bilansie, proszę o zwrot karty do wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej w terminie 30 dni od dnia wydania karty bilansowej dziecku.
Badanie pielęgniarki szkolnej obejmuje: pomiar wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, ostrości wzroku, badanie słuchu metodą szeptu.
Proszę o terminowe wykonanie badań bilansowych.
Anna Morawska
Pielęgniarka szkolna SP8 Gdynia