Historia szkoły

1920-31 Powstanie szkoła powszechna dwuklasowej, do której uczęszczały dzieci z Małego Kacka, Redłowa, Witomina. Dyrektorami szkoły byli Jan Borudzki (1920-26) i Bronisław Raatz (1926-36). Szkoła dysponowała dwoma budynkami: przy ul. Bocznej nr 4 i nr 5.
13.VI.1935 Powstanie szkoły powszechnej III stopnia w Gdyni − nazwę szkoła otrzymała z chwilą przyłączenia gminy wiejskiej Orłowa Morskiego do Miasta Gdyni.
1936-39 W związku ze wzrastającą liczbą uczniów i trudnymi warunkami lokalowymi szkołę przeniesiono do budynku mieszczącego się przy al.  Zwycięstwa – wynajętego od profesora Teofila Zegarskiego – twórcy gdyńskiego szkolnictwa średniego. Aktualnie mieści się w nim Technikum Transportowe (dawniej Technikum Kolejowe).
1945 Kierownikiem szkoły zostaje Józef Żmudziński, który zorganizował Szkołę Podstawową nr 8 w budynku obecnego Liceum Sztuk Plastycznych.
1959 Powstaje nowy budynek Szkoły przy ul. Bohaterów Stalingradu (obecna ul. Orłowska 27/33) kierowany przez Franciszka Dzierżanowskiego, a następnie przez Barbarę Bajer.
Woźnymi w szkole zostają Państwo Hildebrandt. Tak się wspaniale składa, że rodzina ta opiekuje się szkołą do dziś.Pierwsza pani woźna Małgorzata Hildebrandt

klasa VI 1969/1970

 

1975 Szkoła otrzymuje imię Obrońców Helu.
1977 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Węglarz. W szkole panował wzorowy porządek. Młodzież i nauczyciele starali się, by szkoła stawała się „drugim domem”.
1983 Funkcję dyrektora objęła mgr Stefania Frankowska. Młodzież odnosiła wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, oraz zawodach sportowych.
1992 Dyrektorem szkoły zostaje p. Maria Sapichowska-Kaczor.
Z troskliwością, pracowitością i sumiennością dbała o szkołę. Zadbano również o tereny rekreacyjne  wokół szkoły. Zorganizowano konkurs na najlepiej zagospodarowaną salę lekcyjną pod hasłem „Szkoła naszym wspólnym domem”. Szkoła może poszczycić się wieloma kolejnymi sukcesami dydaktycznymi, sportowymi i kulturalno- rozrywkowymi. Największym skarbem szkoły są jej wychowankowie. Nie wszyscy imiennie pojawiają się w zapiskach w szkolnych kronikach, ale dla wszystkich absolwentów szkoła jest zawsze przyjazna i szeroko otwarta.
13.VI.1995 Odsłonięcie tablicy z nazwą szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni. W tym dniu państwo Anna i Jerzy Brzezińscy właściciele firmy Marcopol  przekazali szkole nowy sztandar, który został poświęcony przez ks. Stanisława Zawadzkiego.
6.XII.1995 Szkoła otrzymała pierwszą pracownię komputerową (13 komputerów) ufundowaną przez państwa Brzezińskich.
1997 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ewaryst Tawkin. Rozpoczyna się generalny remont szkoły. Budynek zostaje otynkowany i wymalowany, wstawione nowe okna, klasy są odnowione. Zakupiono nowe ławki i tablice. Na holu położono nowe posadzki, w sali gimnastycznej nowy parkiet, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Rusza program rozszerzonej edukacji informatycznej. Mamy jedną z piękniejszych szkół w Gdyni. Czysta, pełna zieleni szkoła – to zasługa dyrekcji i całego personelu pomocniczego. Co roku, w okresie wakacji w naszej szkole organizowany jest wypoczynek letni dzieci i młodzieży, przybywających do nas z różnych odległych części kraju. Zaczynają od pięknego Orłowa, potem zwiedzają Gdynię i okolice.
1998 Państwo Brzezińscy po raz kolejny wspierają szkołę ofiarując 12 komputerów do szkolnej pracowni.
1999 Powstaje Gimnazjum nr 5. Od tej pory stanowimy Zespół Szkół nr 5 w Gdyni Orłowie.
2000 Szkoła otrzymuje drugą pracownię komputerową podarowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia z informatyki stają się udziałem klas młodszych.
2003 Świetne warunki szkoły i dobrze przygotowana kadra pozwalają na uruchomienie programu
„.E -Kids Network”.
Mamy wspaniale wyposażoną siłownię z zapleczem socjalnym, saunę. Modernizowane jest boisko i plac zabaw dla dzieci.
Szkoła ściśle współpracuje z Radą Dzielnicy Gdynia-Orłowo.
2007 Szkoła otrzymuje nowe wyposażenie pracowni komputerowej ufundowane przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2013 W październiku w szkolnym ogrodzie pojawia się nowy plac zabaw dla najmłodszych, którego uroczysta inauguracja  odbyła się podczas ślubowania pierwszoklasistów. Otwarcia  dokonała wiceprezydent miasta pani Ewa Łowkiel.
Od 1 listopada obowiązki Dyrektora przejmuje p. mgr Bożena Chodźko (dotychczasowy wicedyrektor).
2014 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Marzena Adamska, a funkcję wicedyrektora obejmuje mgr Joanna Bienia-Fijas. W ramach „Gdyńskiego Budżetu obywatelskiego” szkoła zyskuje nowe boisko do koszykówki.
2013-2015 w kolejnych pracowniach pojawiają się tablice interaktywne i inne urządzenia multimedialne.
W ramach rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gdyni w szkole wdrażany jest e-dziennik. 
Zarys historyczny opracowano w oparciu o zapiski w kronikach szkolnych i notatkach sporządzonych przez panią mgr Janinę Kowalewską i panią Czesławę Knitter.
Oprac.: Alicja Milisiewicz-Szulc, Iwona Nitka, Jolanta Rucka
Powrót