Międzyświetlicowy Konkurs fotograficzny „Ferie w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym  uczniów klas 0-III, wraz z rodzicami.

Celem konkursu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w trakcie ferii zimowych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz poznawanie ciekawych miejsc  w Polsce i za granicą.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Regulamin

▪ w konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 0-III

▪ prosimy o składanie zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym w kolorze w formacie

A4 (20cm x30cm) – prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie

▪ każde zdjęcie musi zawierać na przyklejoną na odwrocie metryczkę (załącznik nr 1) ▪ prosimy o składanie prac do  31.01.2020r. w świetlicy szkolnej SP 39 sala 45 lub wysyłanie pocztą na adres ul. Adm. J. Unruga 88, 81-153 Gdynia, z dopiskiem Międzyświetlicowy konkurs „Ferie w obiektywie” (data stempla pocztowego do

28.01.2020r.) – organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace

wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 05.02.2020r. na stronie internetowej szkoły – www.sp39.pl

*dostarczone fotografie pozostają własnością organizatora

▪ organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu

 

Zachęcamy do udziału w konkursie! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Ogranizatorzy konkursu:

Agnieszka Choma

Aleksandra Cherek

Marta Grulkowska

Załącznik nr 1

Prosimy wypełniać metryczkę drukowanymi literami i przykleić do zdjęcia.

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
KLASA
NAZWA SZKOŁY
TELEFON KONTAKTOWY
IMIĘ I NAZYWSKO NAUCZYCIELA DO KONTAKTU
Zgłoszenie się do konkursu, oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia jego wyników, zamieszczenie zdjęć uczniów na internetowej stronie szkoły oraz przekazania zwycięzcom nagród w konkursie.  

 

 

 

DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

Podziel się tym artykułem: