Lekcje: www.pistacja.tv

Ćwiczenia: www.matzoo.pl

Zagadnienia do powtórzenia:

KLASA  4

-tabliczka mnożenia

– działania pisemne

– rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych, ułamki niewłaściwe

– Praca dodatkowa:

– rozwinięcie liczby Π

Klasa 5

-Działania pisemne

– działania na ułamkach zwykłych

Praca dodatkowa 5 a:

– rysunek zbudowany z trójkątów i czworokątów

– rozwinięcie liczby Π

Klasa 7

– działania na liczbach

– pola figur

– zamiana jednostek

– pola figur

Klasa 8

– własności liczb

– działania na liczbach

– potęgi i pierwiastki