Informacja dla Rodziców uczniów klas ósmych o dokumentacji medycznej.

W związku ze zmianą ustawy ( z dn. 12 kwietnia 2019 ) o opiece zdrowotnej nad uczniami -dokumentacja medyczna , czyli Karta Zdrowia Ucznia przekazywana będzie za pokwitowaniem pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania w szkole przyjmującej ucznia  dopiero po zakończonej rekrutacji , czyli w drugiej połowie sierpnia.

Pielęgniarka nauczania i wychowania -Anna Morawska

Podziel się tym artykułem: