Biblioteka informuje

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI

UWAGA!     KLASY 4A, 7A I 7B
PODRĘCZNIKI ODDAJĄ WE WRZEŚNIU

 

DATA

GODZINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
I KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH
 

KLASA

08.06  PONIEDZIAŁEK 8.00 – 16.00 KL. 1A, 1B, 1C
09.06  WTOREK 8.00 – 16.00 KL. 2A, 2B
10.06  ŚRODA 8.00 – 16.00 KL. 3A, 3B
15.06  PONIEDZIAŁEK 8.00 – 16.00 KL. 5A, 5B, 5C
16.06  WTOREK 8.00 – 16.00 KL. 8A
17.06  ŚRODA 8.00 – 16.00 KL. 8B
19.06  PIĄTEK 8.00 – 16.00 KL. 6A, 6B, 6C
22.06  PONIEDZIAŁEK 8.00 – 16.00 KL. 4A, 7A, 7B  TYLKO KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE
Z BIBLIOTEKI

 

  1. Zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki odbywa się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie
    z harmonogramem.
  2. Uczniowie/rodzice wchodzą do szkoły tylko drzwiami przy stołówce, zostawiają książki w wyznaczonym miejscu i podpisują listę (własnym długopisem).
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  4. Książki i podręczniki należy zapakować w reklamówkę i opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
  5. Podręczniki oddawane są w kompletach; należy usunąć foliowe bądź papierowe okładki; usunąć zapisane ołówkiem notatki; należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki.
  6. Podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie są zobowiązani odkupić.
  7. Wychowawcy klas powiadamiają uczniów/rodziców o terminie zwrotu podręczników i innych książek wypożyczonych z biblioteki.
Podziel się tym artykułem: