Zadanie dla uczniów klas: 4, 5, 6, 7, 8

Opracuj prezentację multimedialną na temat: przyrodniczy, geograficzny lub historyczny.
Liczba slajdów- minimum 15
Zastosuj animację, automatyczne przejścia, mile widziane zdjęcia z internetu.

Pracę należy zapisać i przesłać do nauczyciela informatyki do 19 marca  2020.